19-20 NOVEMBER 2022

Hans Brun är verksam som forskare i Storbritannien och Sverige och forskar i första hand om strategi och policyfrågor kopplade till olika aspekter av kontraterrorism. Han har också följt olika jihadistiska rörelser sedan 2007.

Om terror och riskbilden för judarna i Sverige

Terrorangreppen har avlöst varandra de senaste åren, även Sverige har som bekant drabbats. Hur arbetar i dag ländernas säkerhetstjänster för att ha koll på eventuella terrorister och går det att skydda sig mot framtida angrepp i ett öppet samhälle. Hur oroade ska vi vara i Sverige och inte minst hur ser hotbilden ut för judar i landet?

0 kr