SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

Göran är forskare i statsvetenskap, ställföreträdande direktör vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Nationalism och populism i Europa

Högerpopulistiska och högerextrema partier har skördat stora framgångar i Europa. Hur ser utvecklingen ut? Vilka slutsatser kan man dra av valutgången i Frankrike och Österrike? Har högerpopulismen tryckts tillbaka?

Gå till Toppen