19-20 NOVEMBER 2022

Gabriel har jobbat med församlingsarbete i mer än 20 år som ekonomiföreståndare, vice ordf, ordf, fullmäktigeledamot Är sedan starten ordf för Paideia och också styrelseledamot i Paideia Folkhögskola. Arbetade med Bajitprojektet i ca 10 år. Ordf för Stiftelsen Claes Groschinksys Minnesfond och Annika och Gabriel Urwitz’ Stiftelse.

Bajit – är vi på väg att uppfylla visionen?

0 kr