19-20 NOVEMBER 2022

Stephanie och Erez träffades på Tel Aviv university. Stephanie gick en kurs där i krishantering och Erez studerade till socionom. Nu driver de gemensamt Veganschmegan food truck. De har båda ett genuint intresse för mat, miljöfrågor och djurrätt. Stephanie har även studier i Hållbar utveckling på Södertörns högskola bakom sig.

Det blir lika gott med veganskt på de judisk helgerna

Vegansk matlagning med avsmakning och lite om principerna och tankarna bakom. Sessionen är praktisk matlagning och kommer att äga rum i matsalen.

 

 

0 kr