19-20 NOVEMBER 2022

David Pollock är en amerikanskjudisk forskare, utbildad på Harvard University, expert på Israel. Han var tidigare på amerikanska UD, numera på Washington Institute for Near East Policy, ett av USA:s mest ansedda forskningsinstitut, med fokus på Mellanöstern

Jews and Kurds

 

0 kr