19-20 NOVEMBER 2022

Hur förklarar vi antisemitism?

Antisemitismen har följt efter det judiska folket i tusentals år, och tagit många olika skepnader. Det finns dock en övergripande förklaring för hatets existens och kanske kan det säga oss något om hur vi ska bemöta och förstå denna giftiga ideologi.

Benjamin Gerber jobbar som Maggid, andlig ledare och religiös tjänsteman i Göteborg sedan 2008. Han har engagerat judar i åldrarna 2 till 102, i judisk utbildning i mer än 20 år. Du hittar honom säkrast simmande mot strömmen…

0 kr