Limmuds lokaler

De tre första åren höll Limmud Stockholm till på Hillelskolan och Judiska Centret. De lokalerna växte vi ur snabbt och hamnade ett år på Victor Rydberg vid Jarlaplan. Därefter höll vi till på Norra Real under sex år. Dessa lokaler var bra på många sätt men vi fick mycket feed-back från våra deltagare att lokalerna var trånga och utan ventilation. Under dessa sex år ökade vårt deltagarantal dessutom och vi stod inför ett faktum att vi behövde flytta.

Detta gjorde vi förra året och att byta lokal innebar stora förändringar både för alla deltagare men också för oss arrangörer. Den stora skillnaden för oss var att gå från en ”tom” lokal där vi behövde göra allt från att tömma lokalerna på stolar och bord för att sedan efter allt var slut återställa lokalerna till befintligt skick till att hyra in teknik, städ osv osv till en lokal som är en konferenslokal där vi får allt serverat. Det innebär stor skillnad för våra volontärer och för oss i styrelsen som iordningställer allt inför helgen. Självklart är det en del jobb ändå men vi kan fokusera på andra saker än iordningsställande av lokalerna.

Vi är dock medvetna om en del brister som uppstod förra året och har under året jobbat med att förbättra detta.

Här är en del justeringar vi tagit med oss från förra året:

  • Det kommer vara längre pauser mellan sessionerna för att minimera stressen som uppstod förra året. Limmud är en social mötesplats och därför har vi gjort utrymme för att kunna umgås.
  • Vi kommer att bryta i 45 minuter för att servera ”a schmergås” både under lördagen och söndagen.
  • I år har vi ett nytt koncept kring förtäringen. Iår inkluderas ”a schmergås” som kan hämtas på olika platser i huset både lördag och söndag. Det innebär mindre stress och man kan själv välja när man vill äta. En annan fördel är att vi på det sättet minimerar soporna.
  • Det kommer även i år vara begräsningar i rummen. Detta är för att kunna utrymma lokalerna vid en eventuell brand l . Vi ber er respektera detta . Vi ber dig att utmana dig genom att söka upp en annan spännande session, en som du kanske aldrig tänkt på tidigare men som kommer ge dig en annan dimension. Helt i enlighet med Limmuds idé och kärnvärden
  • Efter varje session kommer vi att tömma lokalerna. För att i lugn och ordning kunna iordningställa lokalerna för nästa session och detta görs även av säkerhetsskäl. Vi vill redan här passa på att påminna om Limmuds idé: att ”erbjuda judiskt lärande i alla dess former genom att skapa mötesplatser för judiskt lärande baserat på våra värderingar som inkluderar mångfald, val och volontärt”.Vi som arbetar med Limmud (över 100 personer) gör det helt ideellt utan ersättning. Tänk på detta när du ser en volontär. Säg gärna tack och hjälp gärna till så att Limmudeventet blir en helg av kunskap, inspiration och glädje.

    Av säkerhetsskäl kommuniceras Limmuds lokal vid anmälan.