Följ det preliminära schemat

Nu finns ett preliminärt schema

Schemat för eLimmud 2021 med alla hålltider finns nu på Hålltider och schema 2021.