Finns framtiden i Malmö?

Kommer hela Sverige att bli som Malmö? Staden beskrivs ömsom som kreativ, dynamisk och mångkulturell och ömsom som kriminell, segregerad och fylld av kulturkonflikter. Lars Åberg, journalist och författare, berättar om sin nya bok ”Framtidsstaden” och om ett Malmö där antisemitismen inte är det enda problemet.