Det är viktigt att få sista ordet. Eller?

 

Det är viktigt att få sista ordet. Eller? Lär dig mer om vett och etikett i shul på #limmudstockholm2017

– Köp biljetter här. Av @MeshugeneBrothers för Limmud Stockholm 2017