18-19 November

Cecilia Katzeff är doktor i psykologi, forskare och docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Hennes forskning fokuserar beteendeförändringar för ett hållbart samhälle och hur design av digital teknik kan stödja människors hållbara livsstilar.

Is Kosher Kosher?

Gå till Toppen