18-19 November

Anna Sarri Krantz är oktorand Social Antropologi vid Lunds universitet

Tredje generationens överlevande – en social antropologisk studie av barnbarnens identitet

Gå till Toppen