Bo Albertsson

Bo kommer från Småland från ett mindre samhälle mellan Värnamo och Gnosjö. En miljö som präglades av småföretagare och frireligiösa församlingar. Han har under studietid och karriär bott och arbetat i Sverige, Storbritannien, USA och Österrike i större svenska och amerikanska företag. Efter att 2005 lämnat den Svenska Kyrkan har han valt att inte tillhöra något trossamfund. Under barnens studie på Hillel Skolan har han suttit i Skolstyrelsen.

Session: Att leva i ett blandäktenskap

Det har blivit allt vanligare att judar i Sverige lever i blandäktenskap. Så hur går det på ett rent praktiskt plan, med alltifrån kosher till shabbes, med Glämsta till högtider i synagogan? Frågorna som möter par i blandäktenskap kanske förändras och fördjupas under en relation, från det mer praktiska och traditionella till ideologi och politik. Hur förhåller sig par i blandäktenskap till frågor om alltifrån antisemitism, Förintelsen till synen på Israel