Den professionella juden – inkvoterad eller exkluderad?

Hur gestaltar sig en judisk kunskapsbank i yrkeslivet som journalist och akademiker? Påverkar

en judisk identitet ens yrkesroll och hur andra ser på en som professionell aktör. Möt Nathalie Rothschild, journalist och Natalie Lantz, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik, i samtal med Anneli Rådestad, chefredaktör Judisk krönika.