Att ärva traumatiska upplevelser. Hur går det till?

Hur går det till? För att vi skall kunna orientera oss i en kaotisk värld och skapa oss en uppfattning om dess beskaffenhet måste vi kunna återge och minnas olika upplevelser och händelseförlopp. Vi är dem vi är utifrån vad vi lär oss och vad vi minns. Det är minnen som binder ihop vårt mentala liv. Det traumatiska är just det som inte är upplevbart och då går det heller inte att tänka det. Det traumatiska är det otänkbara. Hur berättar man om det som inte kan berättas? Vad är det då som går i arv?

Rolf Künstlicher är psykoanalytiker och specialist i barnpsykiatri. Han har publicerat artiklar om exempelvis trauma och disputerat på en avhandling om trauma och lek i den psykoanalytiska situationen. Moderator: Elizabet (Enci) Rajs Haking är vuxenpsykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon arbetat med patienter från hela världen, bland annat med traumatiserade flyktingar från krigsdrabbade länder. Arbetar idag med patientsäkerhetsfrågor.