Är judar i Sverige ängsligare än i andra länder?

Stämmer det att judar i Sverige är ängsligare än i andra länder? Lars Dencik presenterar upplägget för  den nya EU-initierade undersökningen om hur judar i Sverige och flera andra europeiska länder upplever antisemitism i sina länder idag.

Lars Dencik är professor i socialpsykologi. Han har forskat och skrivit om olika aspekter av judiskt liv i Sverige och i det moderna Europa. Bl a ingick han i det internationella forskarteam som på uppdrag av EU:s agentur för mänskliga rättigheter (FRA) undersökte och jämförde hur den judiska befolkningen i olika europeiska länder erfarit och upplevt antisemitism. Denna undersökning skall under år 2018 följas upp, bl a i Sverige med Lars Dencik som forskningsledare.