Mer judiskt att vara vänster eller höger?

Många socialistiska texter är skrivna av judiska intellektuella och Israel grundades på socialistiska principer. Samtidigt har judar historiskt sett klarat sig bättre i kapitalistiska samhällen och idag förknippas Israel mer med start-ups än kibbutzer. Var på den politiska skalan hör judar egentligen hemma? Ulla Bab Rydbeck kultur- och mediepolitisk rådgivare (S) i riksdagen och Caroline Szyber Riksdagsledamot (KD) från Stockholm stad samtalar.

Ulla Bab Rydbeck är kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen. Ordförande i Maria S-förening på Södermalm och ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner. Musiklärarexamen från Kungliga Musikhögskolan samt studier i statsvetenskap och engelska.

Caroline Szyber, Riksdagsledamot (KD) från Stockholm stad, suttit i riksdagen sedan 2010. Ordförande för Civilutskottet och ledamot i EU-nämnden och ersättare i justitieutskottet. Vice ordförande KD Stockholm stad. Jurist och statsvetare i botten.