Bajit – är vi på väg att uppfylla visionen?

Ett samtal mellan Hanna Halpern, Gabriel Urwitz, Fabian Arnheim, Samuel Danofsky och Aron Verständig. Willy Silberstein modererar samtalet.