Majoritet, minoritet och toleransens gränser

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts? Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer ofast levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället. I Europa möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak.

Eli Göndör är fil. dr. i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han är senior fellow på tankesmedjan Timbro och forskare vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet. Eli är aktuell med boken ”Religionskollision”.